Bli medlem i AUF 2019

Assyriska Ungdomsförbundet är en organisation som förenar Sveriges assyriska ungdomsföreningar.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Assyriska Ungdomsförbundet. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Assyriska Ungdomsförbundet.